Räddningstjänsten avvecklas som egen förvaltning och blir en del av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det föreslår kommunledningskontoret