KARLSTAD. En helikopterbas i Sandbäcksområdet skulle medföra störande buller utom- och inomhus. En etablering där skulle även få konsekvenser för transporter inom området och möjligheterna att bedriva övningar och undervisning. Därför bör alternativa platser utredas. Detta framgår av en utredning som gjorts på uppdrag av Räddningstjänsten Karlstadregion.