VÄSTERBOTTEN. Rebecca Forsberg åker alltid baklänges – och aldrig i tågets första vagnar. Hon menar att det är största chansen att överleva en tågolycka. Hennes forskning visar att räddningstjänstens resurser i Norrland inte är rustade för tågolyckor.