BORÅS. I dag invigdes Kransmossens hinderbana med en tävling mellan räddningstjänsten, polisen, hemvärnet, Bäckängsgymnasiet äventyrsprogram och en tjänstemannagrupp från fritids- och folkhälsoförvaltningen. Se tidigare tv-klipp med brandmännen!