RÄTTVIK. Nu anmäls Räddningstjänsten i Rättvik till Konkurrensverket. Anledningen är att man säljer larmtjänster – samtidigt som man är tillsynsmyndighet för brandskydd.