Räddning vid stora tågkrascher – instruktörsutbildning

Tid och plats:

19-21 mars 2013 i Revinge.

Kurslängd:

3 dagar

Sista anmälningsdag:

22 februari 2013.

Läs mer: https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Kurser-A-till-O/Raddning-vid-stora-tagkrascher---instruktorsutbildning/