SVERIGE. / Forskarna Björn Tyrefors och Daniel Knutsson: Akut ambulanssjukvård verkar inte lämpa sig väl för privata utförare. Privata ambulanser svarade förvisso fortare på anrop, men patienterna dog i högre utsträckning än om ambulanssjukvården tillhandahölls av offentliga utförare. Det visar vår nya rapport.