”Det blir billigare och effektivare när privatföretag tar över delgivningsuppdrag.”