REGION SKÅNE. Upphandlingsstrategiutskottet har beslutat att ambulanssjukvården i östra Skåne ska utföras av Premedic Östergötland AB.