När regeringen vill stoppa etableringsfriheten i primärvården finns det landstingspolitiker som vill införa den – i ambulanssjukvården.