JÖNKÖPING. Jönköpings länskommunikationsledningscentral ska läggas ner. Ett trettiotal operatörers framtid är osäker.