SOMMEN. Poliser ute på trafikkontroll hörde helt plötsligt rop på hjälp. Ropen kom från en man som gått genom isen vid småbåtshamnen