Polisens bombtekniker övar med Försvarsmakten

SWEDEC. Polisens bombtekniker från Nationella bombskyddet har deltagit vid Swedecs ammunitions- och minröjningsövning, SWEDEC EOD Exercise 2015. Syftet med att delta i en Försvarsmaktsövning är dels att träna en av Polisens egna bombgrupper, men även att samträna med Försvarsmaktens ammunitionsröjningsgrupper.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/polisens-bombtekniker-ovar-med-forsvarsmakten/