STOCKHOLM. Nu startar Stockholmspolisen som första polismyndighet i  landet  en egen  podcast.