Läs artikel i Samverkan 112 som kommer ut vecka 17/18.