Perstorps kemambulans hotas av personalbrist

PERSTORP. Halva Perstorpsambulansens personalstyrka har sagt upp sig och fler kan följa. Med dem försvinner kompetens som nyttjats i landets första kemambulans – dock tillfälligt, försäkrar Region Skåne.

Läs mer: http://hd.se/perstorp/2013/07/21/perstorps-kemambulans-hotas-av/