MALMÖ. Ambulanssjukvården i Malmö är på väg att rasa samman. Personalen flyr från Falck ambulans och de som stannar kvar jobbar så stora mängder övertid att företaget tvingas att fuska med rapporteringen av övertidsuttaget. Nu är de anställda rädda för att ambulanser kommer att stå still under semesterperioden i brist på personal.