SKÅNE. Massiv personalflykt och ökad befolkning under sommaren är en dålig kombination.