SKÅNE. Det är fortfarande oklart hur de styrande politikerna i Region Skåne ställer sig till Vårdförbundets begäran om ersättning till tidigare anställda i ambulansföretaget Sirius Humanum.