”Patientsäkerheten blir lidande varje dag”

VIDEO. STOCKHOLM. Nu larmar ambulanssjuksköterskor om att Stockholms ambulanser prioriterar fel ärenden. Enligt ambulanspersonalen riskeras patientsäkerheten dagligen och det beror på att 112-telefonisterna inte har tillräcklig sjukvårdserfarenhet.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/patientsakerheten-blir-lidande-varje-dag