Socialstyrelsen kritiserar ambulanssjuksköterskans bristfälliga handläggning