Otillåtna körvanor kan drabba ambulanspatienter

REGION SKÅNE. Ambulanspersonal slår larm om att patienter utsätts för livsfara under transport till sjukhus. Enligt personalen finns en kultur i Skåne om att den utbildade sjuksköterskan ska köra ambulansen medan den lägre utbildade ambulanssjukvården sitter med patienten.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/otillatna-korvanor-kan-drabba-ambulanspatienter