SVERIGE. Norsk ambulans får inte alltid hjälpa till vid olyckor och tillbud på den svenska sidan gränsen. Men det gör den ändå.