Otillåten ambulanssjukvård i svenska fjällen

SVERIGE. Norsk ambulans får inte alltid hjälpa till vid olyckor och tillbud på den svenska sidan gränsen. Men det gör den ändå.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/04/11/otillaten-ambulanssjukvard-i-svenska-fjallen/