Oroväckande utveckling för räddningstjänsten

HALMSTAD. Två gånger på två dagar har föremål placerats ut på vägen för att stoppa räddningstjänsten från att släcka bränder. – Vi är oroade över situationen, säger brandmästare Mattias Sjöström.

Läs mer: http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/orov%C3%A4ckande-utveckling-vid-vall%C3%A5sskolan-1.4534581