VÄSTRA GÖTALAND. Patientsäkerheten är hotad, larmar ambulanssjuksköterskor sedan ambulanser i NU-sjukvården dragits in.