SKÅNE. Oppositionen i Region Skåne är orolig att situationen på Falck ambulans är så allvarlig att liv kan sättas på spel. Regionråd Henrik Fritzon (S) anser att det är helt oacceptabelt att Falck ambulans inte klarar att bemanna ambulanserna i Malmö