En särskild utredning ska se över möjligheterna att överföra skånsk ambulansverksamhet i offentlig regi. – Vi har länge varit tydliga med att vi vill återta ambulanserna, säger regionrådet och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Hogerud (s).