VÄSTRA GÖTALAND. Sahlgrenska går tvärtemot sitt eget löfte om ökad tillgång till ambulansvård i Göteborgs norra och södra skärgård.