VÄSTRA GÖTALAND. Än en gång föreslås att Västra Götaland tar över prioritering och dirigering av ambulanser i egen regi.