SKÅNE. Fack och arbetsgivare i gemensam aktion för att lösa bristen på ambulanssjuksköterskor i Skåne