KARLSTAD. IVO väljer att avsluta Lex Maria-utredningar. Två patienter dog efter att sjukvården valt att inte skicka ambulans. Nu har ambulansrutinerna ändrats och IVO väljer att avsluta Lex Maria-utredningarn