KÖPING. Nu är det beslutat var landstinget vill att den nya ambulansstationen ska ligga.