SKENE. Den 11 mars sattes spaden i jorden som en symbolisk handling för nybyggnationen av en modern ambulansstation vid SÄS Skene.