Ny ambulansdrift skapar politisk strid i flera regioner

Nya villkor med ny ambulansdrift skapar politisk strid i flera regioner. Frågan är högaktuell i både Skåne och Västerbotten.

Läs mer: https://upphandling24.se/tvistar-om-ambulanser/