ALVESTA. Ny ambulanscentral planeras på Björnstorp. Marken som förbereds räcker även till räddningstjänsten. Men någon ny brandstation finns det inga beslut om.