VÄSTERBOTTEN. Sedan ett par månader tillbaka provar nu landstinget en  bedömningsambulans i Umeå som åker ut på larm som inte bedöms som akuta  och livshotande. Effekten är mindre tryck på akuten och bättre tillgång till  ambulanser i Umeås kranskommuner.