KOLUMNIST. Att vrida på sanningen är inte hederligt.