GAMLEBY. Från 82 procent till 87 procent har tillgängligheten till ambulans höjts på ett år i den nordliga delen av Landstinget i Kalmar län. Siffran avser andelen av ambulansenhetens prio 1-utryckningar där patienten nås av personal inom 20 minuter.