SKÅNE. Lundaakutens nattstängning för ambulanser kommer att orsaka problem för den skånska ambulanssjukvården. Körningarna blir längre och tiden för att lämna patienter i Malmö riskerar också att öka. – Vi har bekymmer redan nu, säger chefsläkare Poul Kongstad.