SKÅNE. Region Skåne satsar 10,5 miljoner kronor på ett nytt system med digitala journaler och digitala kartor i de skånska ambulanserna. Tanken är att ett nytt system ska vara upphandlat och i drift sommaren 2014..