SVERIGE / Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se till att fler personer ska erbjudas läkemedlet.