Naloxon ska bli mer tillgängligt

SVERIGE / Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se till att fler personer ska erbjudas läkemedlet.

Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/psykiatri/naloxon-ska-bli-mer-tillgangligt/