STOCKHOLM. Miljöpartiet lyfter frågan om den så ifrågasatta ambulansverksamheten till formell nivå. Partiet kräver nu svar från förvaltningen på om avtalsbrott har skett.