STOCKHOLM. –  Ambulanssjukvården är till för att rädda liv och se till att de som behöver komma till sjukhus i rätt tid gör det. Därför måste organisationen bli tydligare, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd. Hon kan tänka sig att införa avgifter och vill också ge ambulanspersonalen större mandat att besluta om vårdnivå.