KRAMFORS. Enligt ambulanspersonal ska en patient som befanns medvetslös i bil strax utanför ambulansstationen i Kramfors blivit hotfull och riktat slag mot ambulanspersonalen. Händelsen inträffade i januari i år.