Medhelp överklagar avtal

SÖDERMANLAND. Medhelp vill att förvaltningsrätten gör en överprövning av det planerade avtalet för ambulansverksamheten mellan den så kallade Fyrklövern och SOS Alarm. Medhelp menar att avtalet kom till genom otillåten direktupphandling och har nu yrkat på att avtalet inte får fullföljas innan något annat bestämts av domstol.

Läs mer: http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1919202-medhelp-overklagar-avtal