Medhelp fick besked via media

UPPLAND. Medhelp har redan haft samtal med cheferna för ambulansverksamheterna om hur en överlämning av ambulansdirigeringen från 19 juni skulle kunna gå till.

Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/medhelp-fick-besked-via-media-2452266-default.aspx