GÄVLEBORG. Sandviken och Hofors är de orter som drabbas allra hårdast av uppsägningarna på ambulansen. 18 personer – i princip hälften av de anställda – uppges sluta i protest mot jourtjänstgöringen. – Det är tragiskt att så mycket erfarenhet försvinner, men jag kan bara inte jobba kvar, säger narkossjuksköterskan Birgitta Brandebo.