Den 21 augusti gick ambulansledningen genom ett antal tusen journaler och man fann 100 hjärtstoppsjournaler som nu ska kontrolleras mot databasen.