VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN / LYSSNA / Pappans liv räddades tack vare att sonen snabbt påbörjade HLR – och att Kustbevakningen direkt kom dit och fortsatte de livräddande åtgärderna.