REGION SKÅNE. Även specialistutbildningen för onkologisjuksköterskor kommer tillbaka och barnmorskeutbildningen får fler platser.